MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.

Promovaný lékař a kandidát věd pro chirurgické obory, specialista na ortopedii a klinickou onkologii. Dlouholetý pedagog a odborný asistent v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (1994) a na 1. LF UK (2000) při Ortopedické klinice.
Nemocnice Na Bulovce, kde má patronátnad zahraničními studenty a lékaři, kteří se specializují v ortopedii. Zde založil a několik let vedl kostní tkáňovou banku. Jako národní delegát pro ortopedii v UEMS může porovnávat má možnost porovnávat výukové standardy v rámci EU. Absolvoval stáže v několika evropských státech, Japonsku a USA. Přednášel na řadě světových  árodních kongresech a publikoval v mezinárodních i domácích časopisech.  Jako člen řady mezinárodních odborných společností patří mezi přední světové specialisty v oboru onkologické ortopedie.